Ο ΤΥΠΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΠΕΛΟ ΤΣΑΝΤΑ!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΗ

 

LE FIGARO ΚΥΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

AVANTAGES

M6: 12:45 μ.μ.

 EUROPE 1: Η Γαλλία σε κίνηση!