ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

*Έδρα / Έδρα:
Τσάντα καπέλου / Sophie PERROT
Ελεύθερος επαγγελματίας με αριθμό RCS PARIS 532292802
46 rue de la clef 75005 ΠΑΡΙΣΙ
hatbagparis@outlook.fr
instagram: @hat_bag_paris
facebook: hatbagparis
*Κέντρο Logistics / Logistics Center: 
Τσάντα Καπέλου / Sophie PERROT
4 Avenue des Jargues
24660 ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΑΝΧΙΛΑΚ